Historia 24

Wpisy z kategorii ‘Utwory historyczne’ Category

Alarm Słomińskiego

Alarm Słomińskiego Utworem powstałym na wygnaniu jest „Alarm” Antoniego Słomińskiego. Swoja formą nawiązuje on do prawdziwych alarmów przeciwlotniczych, jakże często ogłaszanych w Warszawie. Twórca podzielił swe dzieło na 3 części. Pierwsza zwana jest opisową. Podmiot liryczny przedstawia sytuacje w mieście po ogłoszeniu alarmu. Skupia się także na reakcjach ludzi. W tej części wiersza kompozycyjną klamrę stanowi fragment autentycznego komunikatu. Wiedza osoby mówiącej w wierszu jest ograniczona. Rzeczywistość odbiera tylko za pomocą zmysłów: słuchu i wzroku. Swą uwagę koncentruje na wydarzeniach, w których bierze udział. Jest prawdopodobnie jednym z mieszkańców Warszawy, kryjącym się przed bombardowaniem. Sytuację tą przedstawia w formie utworu lirycznego. Ukazuje spadające bomby, dźwięk syren, zachowanie ludzi w chwili zagrożenia. Zastosowano tu środek stylistyczny zwany onomatopeją, czyli odpowiednio dobrane dźwięki w celu wydobycia efektów akustycznych. Druga część wiersza ma charakter apelu. Wzywa do obrony miasta Warszawy. Aby zachęcić Polaków do walki z najeźdźcą autor powołuje się na zwycięskie bitwy Napoleona pod Wagram i Jeno. W ten sposób chce dodać obrońcom i nadziei w możliwość zwycięstwa. Trzecia część wiersza jest typowo refleksyjna. Przedstawione obrazy kontrastują z opisem bombardowanej Warszawy. Sytuacja oddalenia poety budzi jego troskę i tęsknotę za Ojczyzną. Wizja poety jest prorocza. Zapowiada zniszczenie miasta. Refleksja poety jest protestem przeciwko wojnie.

Kategoria: Utwory historyczne
Tagi: , ,

Wpisy z kategorii ‘Utwory historyczne’ Category

Alarm Słomińskiego

Hołd żołnierzom z Westerplatte „Pieśń o Żołnierzach z Westerplatte” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego została napisana w 1939 roku. Przypomina ona jeden z ważnych momentów polskiego września, obronę przyczółka na Westerplatte. 1 Września miało miejsce bombardowanie przez niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein”. Atak ten stanowił wstęp do II wojny światowej. Obrona Westerplatte miała znaczenie moralne, gdyż przewaga sił wroga z góry skazała żołnierzy polskich na przegraną. Mimo to oddział bronił się dzielnie do 7 września. Wiersz Gałczyńskiego jest hołdem dla wszystkich bohaterskich obrońców, którzy poświęcili wówczas swoje życie by odeprzeć atak Niemców. Ofiarę młodych żołnierzy w imię miłości do kraju poeta ukazał jako moralne zwycięstwo. Mimo ogromnej przewagi przeciwnika bronili się dzielnie i nie poddawali zwątpieniu. Za swą heroiczną walkę otrzymali nagrodę w niebie. Literat czyni z nich wiecznych obrońców, którzy w chwili ponownego zagrożenia, zstąpią z chmur i znów staną do walki. W konstrukcji wiersza Gałczyński posłużył się kontrastem, zestawiając obraz cierpiących, rannych żołnierzy z ich błogą radością i spokojem, jakiego doświadczyli w raju.

Kategoria: Utwory historyczne
Tagi: , ,

Wpisy z kategorii ‘Utwory historyczne’ Category

Alarm Słomińskiego

Pokolenie Kolumbów Wyrazem tragicznej sytuacji pokolenia Kolumbów, których młodość przypadła na okrutny czas wojny jest wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Pokolenie”. Wojna zabrała ludziom wszystkie wartości, dokonała wielkich zniszczeń. Młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzili w dorosłe życie, doświadczyli sytuacji, które przerosły ich siły. Musieli żyć w nieludzkich czasach, oraz zapomnieć o swoich ideałach i marzeniach. Ciągła obawa przed śmiercią odbiera spokój i radość. Wojna postawiła ludzkość w stan zagrożenia, co wywołuje lęki i budzi strach. W wierszach wyrażony jest manifest pokolenia, w którym Baczyński wymienia przykazania, jakimi czas wojny naznaczył życie pokolenia Kolumbów. Zabrakło miejsca, na humanitarne uczucia. Wojna zabiła dobroć, miłość, poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Człowiek obdarty z wartości skazany jest na samotną, beznadziejną walkę. Kolumbowie walczyli w słusznej sprawie, ale musieli odrzucić swoje uczucia i zabijać innych.

Kategoria: Utwory historyczne
Tagi: , ,

Wpisy z kategorii ‘Utwory historyczne’ Category

Alarm Słomińskiego

Bale zamkowe Bal jest to rodzaj uroczystości. Bale zamkowe były jednym ze sposobów na rozerwanie się. uczty tego typu wydawane były tylko z rozkazu króla ponieważ to on fundował atrakcje oraz jedzenie. Na bale oczywiście nie mieli wstępu wieśniacy oraz ubodzy ponieważ było to zgromadzenie ludzi bogatych i znaczących w kraju. Najczęściej zapraszani na bale byli rycerze, paziowie oraz dworzanie. często na balu rozstrzygało się kto kogo poślubi ponieważ była to okazja do zdobycia żony. Szczególnie młode kobiety przygotowywano na większe uroczystości aby mogły wyjść za mąż. Na balach bawiono się i tańczono. Naturalnie pierwszy taniec należał do króla ponieważ on był władcą. Bal taki zaangażował bardzo wielu ludzi ponieważ należało przygotować jedzenie oraz dekoracje wszystko musiało być zapięte na ostatni guzik. Bale zamkowe kończyły zazwyczaj bardzo późno w nocy. Ich atrakcją mogły być występy i wszelkiego rodzaju pokazy akrobatów. Nie można pominąć tutaj muzyki ponieważ do tego celu wynajmowano grajków.

Kategoria: Utwory historyczne
Tagi: , ,